Ez kî me? (Who am I?)

Ez kî me?

Bila navê min “Cem” bibe.

Ez di yekê Rezbera 1971’an de li Florîdayê ji dayik bûm. Ji xeyni Florîdayê, ez li bajarê Bostonê û li bajarê Tokyoyê jiyîme. Niha ez bi jina xwe re li Stembolê dijîm. Em pênc û nîv salin zewicî ne. Ez pir aşîqê wê me!

Ez li dibistaneke navînê mamosteyê Îngilîzî me. Ez ji hînkirina zarokan gelekî hez dikim lê bêle zarok gelekî dîn in! Her wiha, ez nivîskar im. Niha ez bi piranî xwe didim çîrokan. Gerîn jî bala min dikişîne. Kêfa min ji dîtina cîhên nu re tê. Nemaze, cîhên xwezayî bi min xweş tê. Wexte ku li Kurdistanê digerim, ez herî zêde dixwazim biçim cîhên wekî Çemê Munzur, Çiyayê Silbus, û Çiyayê Duzgun Baba. Wexte ku vedigerim Floridayê, ez jî tim diçim an behrê, an daristanê, anjï kanîya xwezayî. Kaniyên Floridayê pir xweş in. Ava wir sar û mîna cewher zelal e. (Wêneyeke kaniya Floridayê li jor e)

Ji bilï nivîsin û gerê, ez beşdarî xebatên şanoyê didim. Em her yekşemîyê kom dibin û lîstikên jixweberî çêdikin!

Ser çavan

Kurdish Tip 2

When I started learning Kurdish, I thought this noun gender thing would be hard. Is it feminine or masculine. You have to memorize it,blah blah blah. But I’ve discovered a hack. There seem to be very few masculine nouns. If you have to guess, guess feminine. If you are changing a verb to a noun, it’s feminine.

Masculine nouns are so few, I have taken to making a special list. Everything else is assumed feminine.

1. A few common words like nav (name), mal (house), bajar (city) and gund (village) are masculine.

Example: Navê min–my name, malê min–my house, gundê min–my village, bajarê min–my city.

2.  Most body parts seem to be masculine,

Example: çavê min (my eye), dilê min (my heart), guhê min (my ear), zikê min (my stomach)

3. Some key animals are masculine like hesp (horse) and kûçik (dog)

4. And of course, men are masculine.

Example: apê min (my uncle), hevalê min (my male friend), mamosteyê min (my male teacher)

But almost everything else seems to be feminine. So relax–for body parts and animals guess masculine. For everything else guess feminine. When you guess wrong, well, you’ve learned an exception

ENGLISH TRANSLATION

Let my name be “Cem”

I was born on September 1st, 1971 in Florida. Besides Florida, I have lived in the cities of Boston and Tokyo. Now I live in Istanbul with my wife. We have been married for five and a half years. I am very much in love with her!

I am an English teacher at a middle school. I love teaching children a lot but the kids are very crazy! Also, I am a writer. Now I am mostly focusing on short stories. I also enjoy traveling. I get pleasure from exploring new places. Especially natural places appeal to me. When I travel Kurdistan, I mostly want to go to places like the Munzur River, Mount Silbus or Mount Duzgun Baba. When I go back to Florida, I always go to the sea or the forest or to the natural springs. Florida springs are beautiful. The water is cold and clear like a jewel. (There is a picture above of a Florida spring)

Besides writing and travel, I participate in theater activities. Every Sunday we get together and practice improvisation.

Thanks.

One thought on “Ez kî me? (Who am I?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s