Çîrokeke ji Floridayê, Beşa Dûyemîn

Lê belê, salek demeke dirêj e. Piştî mehekê darvan keçeke xweşik û ciwan nas kir û dil ketiyê. Di nava du mehan de zewicîn û saleke din darvan venegeriya cem darên berûyan

Şevekê, darvan û jina xwe li mala xwe ketibûn xewê. Siyek li ser nivîna wan diyar bû û dengek ji nava tariyê hat û got,

“Te soza xwe neanî cih. Ez ê niha cezayê te bidim te! Bila jina te ji destên te bifire!”

Wexta ku darvan rabû, jina wî li holê tune bû. Li ser balîfa wê perek hebû! Bob çû derve. Wî navê jina xwe qîriya û got. Dawiya dawî, wî ji nava daristanê dengekî biçûk bihîst. Digot, “Bob White! Bob White.” Jina wî bûbû çivîkek!

Bob got, “Dilê min! Ez têm!” û ket nava daristanê. Ji wê rojê ve, ew ji nav daran derneketiye. Heta hetayê, ew ê li pey wî dengî biçe.

Heke tu dixwazî dengê wî bibihîzî…

Kurdish Tip #10

Surround sound is the key to Kurmanji. English and Spanish have prepositions–they go before the noun like “in the woods” or “en la casa.” Japanese and Turkish have postpositions like “İstanbul’a“, to Istanbul. Kurdish has prepositions, too but it also has circumpositions–they surround a noun. To make it easier, I think of them as parentheses. You have to open and close.  First (.  Then  ).

In the above passage you have

1. “di nava du mehan de”, within two months.

Di  — open parentheses.  De — close parentheses.

Or “bi jina xwe re” — with his wife

2. bi — open parentheses    re — closed parenthesis

Or “ji wê rojê ve” — from that day on

3. ji — open parentheses    ve — closed parentheses

 

English

However, a year is a long time. After a month, the woodsman met a young and beautiful girl and fell in love. Within a month, they were married and a year later, the woodsman did not return to the oak wood.

One night, the woodsman and his wife had fallen asleep. A shadow appeared over their bed and a strange voice came out of the darkness.

“You did not keep your word. Now I will give your punishment. May your wife fly from your hands!”

When the woodsman woke up, his wife had vanished. On her pillow was a feather. Bob ran outside. He shouted his wife’s name. In the end, he heard a small voice from the wood. It said, “Bob White! Bob White!” His wife had become a bird!

Bob cried, “My beloved! I am coming!” and ran into the forest. Since that day, he has not come out of the trees. He will forever be in pursuit of that voice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s