About

Ez niha kurdî hîn bibim! Ji bo pratik kirin, ez vê blogekê dinivîsim. Her wiha, ez dixwazim fikirên min li ser Kurdî jî binivîsim. Ser çavan.

I am now learning Kurdish. To practice, I am writing this blog. Also, I want to write about my ideas as I learn Kurdish. Thanks!